Dự án của chúng tôi
DSNOMURA
Thời gian:
2023-09 ~ 2024-05
Địa điểm:
Yên Phong II-C IP, Bắc Ninh
Ngành nghề:
Manufacturing machines, equipments
Vai trò:
Tổng thầu thi công
LS ELECTRIC VIỆT NAM
Thời gian:
2021-10 ~ 2022-09
Địa điểm:
KCN Yên Phong mở rộng, Bắc Ninh
Ngành nghề:
Sản xuất máy biến áp, tủ điện ...
Vai trò:
Tổng thầu thi công dự án
SAP VINA QUẢNG NINH
Thời gian:
2023-04 ~ 2023-12
Địa điểm:
KCN AMATA Sông Khoai, Quảng Ninh
Ngành nghề:
Sản xuất dây đai an toàn ô tô
Vai trò:
Tổng thầu thi công
SEM MICRO HẢI PHÒNG
Thời gian:
2022-11 ~ 2023-04
Địa điểm:
KCN Deep C - 2B, Hải An, Hải Phòng
Ngành nghề:
Sản xuất thiết bị điện
Vai trò:
Tổng thầu thi công
YAMAGATA BẮC NINH
Thời gian:
2022-04 ~ 2022-11
Địa điểm:
KCN Yên Phong, Bắc Ninh
Ngành nghề:
Vendor số 1 của Samsung về in ấn
Vai trò:
Tổng thầu thi công dự án
TAIXIN BẮC NINH
Thời gian:
2021-05 ~ 2021-12
Địa điểm:
KCN Yên Phong - mở rộng, Bắc Ninh
Ngành nghề:
Vendor số 1 của Samsung về in ấn
Vai trò:
Tổng thầu thi công
KYUNG WON PHÚ THỌ
Thời gian:
2021-08 ~ 2022-02
Địa điểm:
KCN Bãi Ba, Phú Thọ
Ngành nghề:
Dệt may
Vai trò:
Tổng thầu thi công
SAMSONG HẢI DƯƠNG
Thời gian:
2018-03 ~ 2018-12
Địa điểm:
KCN Đại An - mở rộng, Hải Dương
Ngành nghề:
Sản xuất đai an toàn ô tô
Vai trò:
Tổng thầu thiết kế & thi công